"Koiviston kammari käyttöön" -hanke
  
    

"Koiviston kammari käyttöön" on Ilomantsin Museoseura ry:n hanke, jonka tarkoituksena on edistää Ilomantsin Hattuvaaran kylän matkailua sekä taltioida kylän historiaa. Olennaisena osana projektia on Makkolan tila, jota kunnostetaan ja entisöidään yhdessä Ympäristökeskuksen kanssa uudeksi matkailukohteeksi.

Projektin nimi "Koiviston kammari käyttöön" tulee Makkolan sotavuosista, jolloin tuleva presidentti Mauno Koivisto piti majaa Makkolan vanhassa tuvassa. Hankkeen toteuttamista varten seura on vuokrannut tilan 50 vuodeksi.

Hanke toteutetaan pääosin EU-rahoituksella, mutta Makkolaa kunnostamassa ovat vahvasti mukana myös Työvoimatoimisto, Ympäristökeskus, Ilomantsin kunta sekä Hattuvaaran matkailuyrittäjät. Hanke työllistää osa-aikaisesti kymmenkunta henkilöä.
  

Hankkeen tavoitteet

"Koiviston kammari käyttöön" -hankkeen tavoitteet Makkolan tilan osalta ovat tiivistetysti:

- Pelastaa historiallisesti arvokas Makkolan museotila rappeutumasta ja tuhoutumasta
- Kunnostaa ja korjata tila sekä jatkossakin pitää sitä hyvässä kunnossa
- Entisöidä tila alkuperäiseen, sodanaikaiseen asuunsa
- Avata tila yleisölle Hattuvaaran uutena matkailukohteena
- Luoda kuvallinen arkisto tilan museoesineistöstä

Hankkeeseen kuuluuvat muut toimenpiteet:

- Kylän käyntikohteita yhdistämään tehdään luontopolku. Kylähistoriapolku toteutetaan rivitaloilta Makkolan ja tsasounan kautta Taistelijan talolle.
- Polun yhteyteen tehdään pistoaitaa
- Kohennetaan ja siistitään yhteistuumin kyläläisten kanssa kylämaisema
- Kunnostetaan veteraanien itsensä aikanaan tekemä Taistelijan taival, joka heidän voimiensa uupuessa on päässyt huonoon kuntoon. Kunnostetaan myös muita polkuja.
- Kunnostetaan ja uusitaan viitoituksia sekä opastauluja
- Tehdään Makkolan alueelle näyttely, joka kertoo Hattuvaaran kylän historiasta ja elämästä ennen Talvi- ja Jatkosotaa, sota-aikana sekä sen jälkeen. Näyttelyt kootaan tilan omasta esineistöstä sekä Hattuvaaran kyläyhdistyksen keräämistä esineistä. Lisäksi yritetään saada presidentti Mauno Koivistolta sekä Törnin killalta materiaalia näyttelyyn.
- Kunnostetaan kylällä oleva museoaitta esineineen.
- Kylän matkailupalveluille laaditaan markkinointisuunnitelma ja markkinointi käynnistetään hankkeen aikana.

  

Tiedottaminen

Ilomantsin Museoseura ry tiedottaa omilla sivuillaan hankkeen etenemisestä.
Seuran kotisivut: www.kiinet.com/museoseura

"Koiviston kammari käyttöön" -hankkeen
omia kotisivuja päivitetään sitä mukaa, kun projektissa saadaan aikaan näkyviä tuloksia.

Makkolan museotilan omilla kotisivuilla kerrotaan museotilan ulkoisesta muutoksesta sekä tilaan liittyvistä toimenpiteistä.
Tilan kotisivut: www.kiinet.com/makkola
  

Yhteystiedot ja vastuuhenkilöt

Ilomantsin Museoseura ry
Projektinjohtaja Tapio Pärepalo
Myllypurontie 41
82110 HEINÄVAARA

Sähköposti: tapio.parepalo@ilomantsi.fi
GSM: 0400-251 476


Makkolan museotila kesällä 2003
ennen kunnostustöiden aloittamista.


Museoesineiden kuvallinen arkistointi on yksi projektin suuritöisimpiä vaiheita